Fra idé til indvielse på bare nogle få uger

Jeres behov kan være forudset, måske endda planlagt. Eller helt uventet. For os spiller det ingen rolle – fra idé til at I påbegynder jeres aktivitet i de nye lokaler, går der bare nogle uger.

Vi tilbyder samtlige moduler i et trygt og enkelt udlejningskoncept, der går ud på, at I får et tydeligt overblik over omkostningerne, og en kundeservice, der løser eventuelle problemer. Vi bliver jeres udlejer, så længe I behøver ekstra lokaler.

Vores proces begynder med en gratis behovsanalyse, hvor vi kigger på hvilken type lokaler, I behøver, og forudsætningerne for et projekt. Læs bare videre om processen, eller kontakt os her.

1. Gratis behovsanalyse

Vi begynder med at kigge på jeres behov. Hvor mange moduler, og til hvad? Cirka hvor længe? Er der nogle specielle forhold eller krav?

2. Forslag til grundplan og tilbud

Derefter afleverer vi et konkret forslag, som vi kan gå ud fra i vores diskussioner. Vi laver tillæg og ændringer efter behov.

3. Projekt-planlægning

Hvis tilbuddet godkendes, går vi i gang med en grundig planlægning af projektet. Alle faser i vores arbejde gennemgås og godkendes af jer

4. Montage og indflytning

Vi sætter modulerne op og gør dem klar til indflytning. I skal kun tænke på at flytte ind.

5. Drift og vedligeholdelse

Ved længere lejekontrakter er der til sidst brug for en del regelmæssig vedligeholdelse. Det tager vi os af – I skal bare anmelde fejlene, når de opstår.

6. Afvikling

Når projektet er slut, flytter I ud, og vi afvikler modulerne. I visse tilfælde henter vi dem med det samme, andre gange efter nogle uger

Hvorfor leje i stedet for at bygge?

Der kan pludseligt opstå behov for lokaler, både i skoleverdenen og i erhvervslivet. Demografiske forandringer eller uventet tilvækst kan gøre, at der er brug for en midlertidig løsning, på kort sigt eller mellemlang sigt. En stor byggeinvestering kan måske ikke betale sig eller være for usikker. At leje midlertidige lokaler kan derfor være det pusterum, der skal til, for at træffe en velovervejet beslutning.

I de fleste tilfælde løser vi heller ikke det endelige behov, men en midlertidig spidsbelastning. Vi stiller for eksempel sjældent en hel skole til rådighed, kun ekstra klasselokaler og arealer. Selvom vores moduler har en tilstrækkelig høj standard til at kunne fungere som permanente løsninger, er det aldrig hovedformålet og ikke noget, vi anbefaler.

En yderligere grund til at leje er de mulige alternativer. At bygge nyt er ikke en løsning for alle. Ledige lokaler kan man måske nok få fat i – men måske ikke der, hvor man gerne vil have dem, eller med de funktioner, man ønsker. Eftersom vores moduler både kan flyttes og tilpasses forskellige aktiviteter, kan vi tilgodese de fleste ønsker.

Billeder og referencer

Spørgsmål og svar

Hvorfor udlejer I, i stedet for at sælge?

Ved at tage ansvar for de midlertidige lokaler som udlejer, kan vi sørge for, at vores kunder får en god helhedsoplevelse. Selvom det kan se nemt ud at opstille midlertidige lokaler, kræver det en hel del ekspertise.

Hvor længe kan man lejes jeres moduler?

I princippet så længe man vil, men der er nogle lovmæssige begrænsninger, alt efter hvor modulerne skal opstilles. De fleste af vores lejere lejer for kortere perioder – gennemsnittet er ca. 3 år.

Hvordan varmes modulerne op?

Det kan du som kunde selv bestemme. Vi stiller flere løsninger til rådighed og kan anbefale ud fra forudsætningerne. Det mest almindelige er, at modulerne opvarmes med luft-varmepumper.