Arbejd hos os

Expandia stræber efter at blive branchens bedste arbejdsplads!

Personalet er en vigtig ressource for et firma. Derfor arbejder Expandia for at skabe et åbent arbejdsklima med korte beslutningsveje, hvor medarbejdernes engagement og kompetence kommer til deres ret.

Vi arbejder langsigtet med tydeligt definerede mål på at udvikle både virksomheden og medarbejderne.

Expandia tilbyder ligesom mange andre firma goder til deres ansatte. Nogle eksempler er helbredstjek, bidrag til forebyggende sundhedspleje og mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.