• Hjärupslundsskolan havde brug for ekstra plads, samtidigt med at Mellanvångsskolan afsluttede sin lejeperiode. Vores moduler blev renoveret i sommeren 2013 og derefter flyttet til Hjärupslundsskolan, hvor de passer fint ind blandt de andre bygninger i skolegården.

Midlertidige lokaler til skoler

Uventet mange elever til efteråret, skal de sædvanlige lokaler renoveres eller venter I på en permanent bygning? Forklaringer til et akut behov kan være mange. Når det sker, findes Expandias skolemoduler – moderne, smarte og bygget til skolens behov for lokaler.

Siden 1987 har vi udlejet midlertidige lokaler til landets skoler. I dag findes vores moduler i de fleste kommuner. Du er velkommen til at læse mere om, hvordan de ser ud og fungerer. Se eksempler fra virkeligheden, og se, hvordan det er at leje af os.

Billeder og referencer

Grundplaner

Modulsystem S2000 til skoler findes i to grundudformninger. Disse grundplaner fungerer godt til de fleste behov, der er i en midlertidig skole. Arealerne udnyttes godt, og begge typer giver mulighed for klasseværelser og mindst et mindre rum, der kan bruges til for eksempel grupperum. Bemærk, at grundplanerne ikke helt er i skala og målestok, men kun anskuelige eksempler.

Til højre er der de to grundplaner, som man går ud fra i vores standardløsning. Klik på billedet, og få et større format.

 

 

 

Udstyr & tilvalg

Vores skolemoduler er som standard forsynet med det meste af hvad, der behøves for at drive en skole i en kortere eller længere periode.

I klasselokalerne er der komplet AV-udstyr, whiteboard og opslagstavle. Lokalerne er lyse og luftig og lavet så de har en god lydabsorption og god belysning.

Man kommer til entréen ad en trappe, og for de, der har brug for det, er der også en rampe med gelænder. Over entrédøren er der et beskyttende halvtag og belysning, der styres af et skumringsrelæ.

Dokumenter og tegninger

Her finder du en komplet specifikation af det udstyr, der indgår som standard i vores skolemoduler. Her findes også en enkel teknisk beskrivelse af modulerne. Dokumenterne kan også downloades i PDF-format ved at klikke på ikonet til højre.

Standard for modulsystem S2000

Invendigt:

 • Komplet AV-udstyr bestående af bl.a. whiteboard og projektionslærred
 • Opslagstavle
 • Køkkenbord
 • I garderoben: knagerække med 30 stk. knager
 • Tagplader i spisesal og grupperum er fremstillet i et lydisolerende materiale med absorptionsfaktor > 0,6
 • Almindelig belysning dimensioneret til 500 lux
 • Indvendige døre och yderdøre leveres med låsekasse og dækeplade, ekskl. cylinder
 • Samtlige værelser er forsynet med indvendige persienner

 

Udvendigt:

 • Trappe i aluminium med gelænder samt lodrette tremmer eller glasfibertrappe
 • Rampe i aluminium med gelænder samt lodrette tremmer. 6 m beregnet til niveauforskel på 0,5 m
 • Halvtag over entréen
 • Belysning ved hovedentréen

TEKNISK BESKRIVELSE AF S2000

MODULMÅL

Modulets udvendige mål BxLxH:
3,0 x 9,6 x 3,3 m.
Indvendig loftshøjde: 2,7 m.

KRYBEKÆLDERDÆK

Linoleumsgulv i undervisningslokaler, grupperum m.fl. Plastgulvbelægning i garderober og på toiletter. Gulvspånplade, tværgående bjælker, mineraluld, spånplade.

TAGBJÆLKELAG

Armeret PVC-tagdug, hellimet. Krydsfiner, luftspalte 20-70 mm, vindafleder, tværgående bjælker.

YDERVÆG MED VINDUER

”Lionboard” med træpanelprægning. Lægte, træfiberplade. Lodret stolpe, mineraluld, plastfolie, gipsplade.

INDERVÆG MOD GARDEROBE OG GRUPPERUM 
(bærende)

Gipsplade, lodret træskelet, mineraluld, gipsplade.

FASTE INDERVÆGGE

Gipsplade, lodret træskelet, mineraluld, gipsplade.

SYSTEM-INDERVÆGGE
(markeret med grønt)

Færdigbehandlet gipsplade med malet glasfibervæv. Lodret træskelet, mineraluld. Færdigbehandlet gipsplade med malet glasfibervæv.

DØRE OG VINDUER

Yderdør af aluminium med energibesparende rude af 2 lag glas. Vinduer, faste eller oplukkelige, indadgående med drej-kip-beslag.
Skole: indvendige døre mellem undervisningslokale og garderobe, undervisningslokale og grupperum samt imellem klasseværelserne.
Børnehave: indvendige døre mellem alrum og garderobe, alrum og legerum samt imellem afdelingerne.

TAGAFVANDING

Tagafvanding med tagrende samt nedløbsrør ved facadens sider.

INDVENDIGE OVERFLADER

Vægoverflader med hvidmalet glasfibervæv. Loftsplader, hvidmalede. Mønstret linoleumsgulv i undervisningslokaler, plastgulvbelægning i garderobe og vådrum med ombukket sokkel.

MILJØ

1 VENTILATION

Ventilationsanlæg dimensioneret til 30 personer placeret i klasseværelser/alrum. Anlægget har indbygget filter til ind- og udsugning og varmeveksler. De øvrige rum har kanaliseret ind- og udsugning.

2 OPVARMNING

Opvarmning sker med beskyttede, jordforbundne el-radiatorer, der reguleres via en indbygget elektronisk termostat. Beskyttelsesgitter foran radiatorer.
Børnehave: Derudover gulvvarme i størstedelen af alrum og legerum.

Indlagt vandbåren varme: opvarmning med termostatstyrede vandradiatorer via synligt placerede varmeledninger. Som standard leveres anlægget med et el-panel, som er forberedt til tilslutning til solpaneler og varmepumpe. Systemet er også forberedt til tilslutning til fjernvarme.

3 SOLAFSKÆRMNING

Samtlige værelser er forsynet med indvendige persienner.

4 BELYSNING

Generel belysning dimensioneret til 500 lux med begrænset lys ovenfra. På toiletter og i rengøringsrum normale lysstofrør eller glødelamper. Udendørsbelysning over entrédøren tændes enten via strømafbryder eller skumringsrelæ.

5 AKUSTIK

Loftsplader i undervisningslokaler og grupperum med lydabsorptionsfaktor >0,5 alfa P.

EL-INSTALLATION

Hver skoleenhed tilsluttes til el med elkabler dimensioneret til en belastning, der er tilpasset til skoler henholdsvis børnehaver.

FUNDERINGSARBEJDE/
SOKKELBEKLÆDNING

Funderingsarbejdet udføres efter en objektspecifik tegning.